چلسی و آرسنال ، با آن تیم هایی که هواداران در ابتدای فصل انتظارش را داشتند، شباهت زیادی ندارند و سرمربیان جوان دو تیم تحت فشار قرار گرفته اند. موضوعی که سوژه کاریکاتور از عمر مومانی در سایت گل شد.

کاریکاتور