با اینکه مسی با گلزنی برابر وایادولید رکورد پله در بیشترین گل زده برای یک باشگاه را جابجا کرد، اما همچنان در قهرمانی جام جهانی ناکام مانده است. موضوعی که سوژه کارتونی در صفحه اینساید آرت شد.

1