پس از کش و قوس‌های فراوان و شمارش آرا در ایالات مختلف آمریکا ، سرانجام جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب و با واکنش عجیب ترامپ روبرو شد... موضوعی که سوژه کارتونی در سایت کگل شد.

5488335