اظهارات دروغ و خلاف واقع ترامپ درباره رخ دادن تقلب و فساد در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و قطعی بودن پیروزی او واقعیت را عوض نکرد و بایدن رئیس جمهور آمریکا شد. سایت کگل با انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.

2006829