پس از پیشی گرفتن بایدن در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ با ادعای تقلب در انتخابات خواستار توقف شمارش آرا شد که این موضوع باعث شکل‌گیری اعتراضات خیابانی مسلحانه در ایالت‌های مختلف آمریکا شده است.

5487714