در حالیکه شمارش معکوس برای پایان رای‌گیری در آمریکا و اعلام نتیجه انتخابات آغاز شده، نگرانی‌ها از واکنش ترامپ به شکست احتمالی او در ایالت‌های مختلف آمریکا را دربر گرفته است. موضوعی که سوژه انتشار کارتونی در صفحه ترامپتون‌اوراما شد.

ترامپ