حواشی اظهارات انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا ادامه دارد، صحبت‌های دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش نتایج انتخابات در صورت شکستش، سوژه کارتونی از بندیک کلتنبورن در صفحه ترامپتون‌اوراما شد.

ترامپ