وضعیت فوق قرمز تهران و آغاز طرح اجباری شدن استفاده از ماسک از درب منازل برای کاهش میزان ابتلا در پایتخت، سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی شد.

 

کرونا کاریکاتور