به گزارش پارس نیوز، 

آخرین وضعیت حراج املاک ایرانی در گرجستان!