به گزارش پارس نیوز، 

کاریکاتور هوای اهواز, کاریکاتور گرد و خاک اهواز