به گزارش پارس نیوز، 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتورهای اجتماعی