به گزارش پارس نیوز، 

علی دایی

بازی پرسپولیس و سپاهان