به گزارش پارس نیوز، 

کاریکاتور مجری برنامه نود عادل فردوسی پور