به گزارش پارس نیوز، 

پوستر روز جهانی کودک, نقاشی روز جهانی کودک