به گزارش پارس نیوز، 

شرایط پیش فروش مشارکت در تولید آذر ماه 97 از روز دوشنبه 97/09/26 تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول 1 :نرخ سود پیش فروش محصولات ایران خودرو در سال 98

 22.jpg

جدول 2 : شرایط و برنامه فروش محصولات ایران خودرو در سال 98

33.jpg

44.jpg

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/26