به گزارش پارس نیوز، 
کاظم محمدی نیکخواه با بیان این مطلب افزود: آن چه خودروسازان باید در جامعه به دست بیاورند اعتماد خودروسازان است اما در این گیر و دار شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب نسبت به تعیین قیمت خودروها اقدام می کنند و تاخیر این سازمان منجر به اعلام قیمت های جدید از سوی خودروسازان شد.

وی با بیان این که قیمت های جدید در حالی اعلام می شود که گفته می شود خارج از شمول قیمت گذاری است، تصریح کرد: این در حالیست که خوودروسازان باید نسبت به عرضه بیشتر در عین قیمت گذاری جدید نیز اقدام کنند.

این فعال بازار خودرو یادآور شد: اعلام قیمت های جدید از سوی خودروسازان تصور افزایش سه برابری قیمت ها را ایجاد می کند این در حالیست که پیش از این نیز به دلیل تاخیر سازمان حمایت در اعلام قیمت های جدید شاهد به هم ریختن بازار و سرگردانی مصرف کنندگان بودیم.

محمدی نیکخواه با تاکید بر خرابی پایه های اقتصاد تصریح کرد: در این شرایط هرگونه تصمیم غلط و تاخیر در انجام وظایف باعث ناامنی در بازار خودرو می شود. در چنین شرایطی خودروسازان معتقدند که افزایش قیمت ها با تایید سازمان حمایت انجام شده اما این سازمان از اعلام قیمت های جدید سرباز زده و باعث ایجاد فاجعه در حاشیه بازار شده است.

به گفته او، قیمت های جدید قرار بود 5 درصد پایین تر از قیمت بازار باشد اما در عمل محقق نشده و این روند باعث شده تا خرید و فروش بیش از قبل دچار رکود شود چرا که فروشنده نگران است که در صورت فروش خودرو ، همزمان با اعلام قیمت جدید دچار زیان شود.