به گزارش پارس نیوز، 
 بر همین اساس خودروهای سواری تولید داخل و خودروهای خارجی که سن آن‌ها بیش از 4 سال باشد، ملزم به دریافت گواهینامه معاینه فنی هستند.

طبق قانون در سال 97، سه گروه خودرو باید برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند:

1- خودروهای داخلی تولید سال 1392 و قبل از آن

2- خودروهای وارداتی تولید سال 2013 و قبل از آن

3- خودروهای عمومی تولید سال 1395 و قبل از آن