به گزارش پارس نیوز، 
اشکان گلپایگانی در گفتگویی تصریح کرد: به منظور انجام قسمت هایی از تست که با شرکت ما سروکار دارد در تلاش برای همکاری با جایگاه های تستی هستیم که امکان همکاری با کشور را داشته و از کیفیت بالا نیز برخوردار باشند تا علاوه بر عملیاتی شدن استانداردهای تعیین شده در زمان های خود، شرکت های خودرویی نیز با محدودیت ها و الزاماتی روبه رو نشوند که توان اجرای آن ها را نداشته باشند. درواقع با شکل گیری فضای منطقی و کارشناسی و با ملاحظه شرایط واقع بینانه صنعت و کشور به سمت اجرای استاندارد ها در حرکت هستیم.

وی در ادامه افزود: استانداردها با داشتن چهارچوبی مشخص قابلیت تغییر ندارند و خودروسازان می بایست خود را با آن ها تطبیق دهند لذا میبایست امکاناتی به منظور توانمندسازی آن ها برای عمل به استاندارد ها فراهم شود که سازمان استاندارد با درنظر گرفتن شرایط خودروسازان و با بررسی مشکلات آن ها در کنارشان ایستاده است.

وی به تشریح یکی از مشکلات اشاره شده پرداخت و گفت: بررسی استانداردها بر اساس تست صورت می پذیرد که باتوجه به نبود امکانات برای انجام برخی از این تست ها در کشور، عمدتا توسط مراکز تست اروپایی انجام می شدند لذا با توجه به شرایط بوجود آمده بسیاری از این مراکز که با ما همکاری داشته و تست همولوگیشن که یکی از الزامات این استاندارد ها است را انجام می دادند با خودروسازان قطع رابطه کرده و محدودیت های تست اروپایی حتی با رنو و پژو فرانسه برای شرکت های خودروساز بوجود آمده است.

وی گفت: سازمان ملی استاندارد خودروسازان را در این شرایط بحرانی تنها نگذاشته و در تکاپو برای یافتن مراکز تست جدید است تا از طریق مذاکرات مسیری پیش روی خودروسازان قرار دهد که بتوانند تست های لازم را در آن مراکز تست انجام دهند لذا در فضایی که با درک متقابل ایجاد شده، سازمان استاندارد در تلاش برای رفع مشکلات خودروسازان برای رسیدن به استاندارد های جدید است.