به گزارش پارس نیوز، 

افراد می توانند با صورت خود دستگاه های مختلف را در خانه شان کنترل کنند. شرکت Silk Lab دستگاهی ابداع کرده که با استفاده از فناوری شناسایی صورت می تواند دستگاه های خانگی را کنترل کند. این دستگاه  یک سیستم هوش مصنوعی به نام  Sense دارد که حضور، صوت و حرکات فرد را شناسایی می کند. همچنین این سیستم می تواند ترجیحات کاربر را تشخیص دهد و به عنوان مثال هنگام ورودش به خانه، موسیقی مورد علاقه او را پخش کند.