به گزارش پارس نیوز، 

و به نقل از مدگجت ، بیماری‌های دستگاه گوارش به همه بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش باشد گفته می‌شود. این شامل بیماری‌های مری٬ معده٬ سه بخش اول٬ دوم و سوم دوازدهه، تهی‌روده، چم‌روده، ایلئوسکال و مجموعه روده بزرگ(شامل کولون صعودی٬ عرضی و نزولی)٬ سیگموئید و راست‌روده(رکتوم) می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه پردیو در مطالعه اخیر اظهار کردند که می‌توان با تحریک عصبی الکتریکی، مشکلات گوارشی افراد را درمان کرد برای مثال، آنها می‌توانند با تحریک و خنثی کردن "عصب واگ"(vagus nerve) معده را خالی کرد تا مشکلات معده در بیماران مبتلا به "نوروپاتی خودگردان دیابتی"(diabetic autonomic neuropathy) و دیگر مشکلات گوارشی را درمان کرد.

پژوهشگران دانشگاه پردیو از اسکن ام.آر.آی برای مشخص کردن دقیق چگونگی تحریک معده برای خالی کردن آنچه در داخل آن است، استفاده کردند.

پژوهشگران آزمایشاتی را روی موش‌ها انجام دادند و آنها را تحت روش ام.آر.آی قرار داده و به طور مکرر عصب واگ آنها را تحریک کردند و سپس به بررسی و مشاهده رخدادهای درون معده آنها پرداختند.

آنها دریافتند که "اسفنکتر باب‌المعده" ،"بندآر" یا" دریچه پیلور معده"(pyloric sphincter) در حین درمان، فعالیتی انجام نمی‌داده و در حال استراحت بوده است.

اسفنکتر باب‌المعده اصطلاحی در تعریف بخشی از معده است، که آن را به دوازدهه متصل می‌کند. اسفنکتر باب‌المعده دریچه طبیعی کنترل کننده راه عبور مواد از معده به روده کوچک است.

استراحت این بخش، معده را قادر می‌سازد تا محتوای آن پاک شود و در نتیجه روده کوچک می‌تواند با هضم مناسب به فعالیت خود ادامه دهد.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4