به گزارش پارس نیوز، 

 شرکت مک لارن طرح اولیه ای از خودروی مسابقه ای MP۴-X Formula One رونمایی کرده است. این خودرو به وسیله مغز کنترل می شود و اتاق خودرویی آن شبیه یک خانه لوکس است.

خودروی مسابقه‌ای که با امواج مغز کنترل می‌شود

قرار است برخی از پیشرفته ترین فناوری های بخش Applied Technologies شرکت در طرح اولیه MP۴-X به کار روند.

خودروی مسابقه‌ای که با امواج مغز کنترل می‌شود

این خودرو احتمال به وسیله سیگنال های مغز راننده کنترل می شود، بنابراین هیچ کنترل فیزیکی در آن وجود ندارد. همچنین احتمال دارد خودرو با استفاده از یک پنل ابزار هولوگرافیک و حرکات دست کنترل می شود.

خودروی مسابقه‌ای که با امواج مغز کنترل می‌شود

جالب آنکه این طرح اولیه ویژگی های دارد که در مسابقات فرمول 1 ممنوع هستند اما احتمالا بتوان این قوانین را تغییر داد. مانند الکترودهایی که هوای اطراف خودرو را به پلاسما تبدیل می کنند. از این فناوری برای دستیابی به حداکثر سرعت خودرو در پیچ ها استفاده می شود.

خودروی مسابقه‌ای که با امواج مغز کنترل می‌شود