در چند روز اخیر برخی از کانال‌های اتفاقا سرگرمی که دنبال کننده‌های زیادی هم دارند، با دست به دست کردن عکسی از کتاب سوم دبستان سال جدید خبر از با لباس شدن «دهقان فداکار» داده‌اند و بعد این طور استدلال کرده‌اند که اگر او لباس داشته، پس چه چیزی را آتش زده است؟

اما نکته‌ای که کسی به آن اشاره نمی‌کند این است که اساسا دهقان فداکار کت خودش را در آن شب بارانی آتش می‌زند، پس لباس تنش بوده است. به نظر می‌رسد نقاشی که این بار برای کتب درسی نقاشی کرده است، دهقان فداکار را با لباسی سفید در ذهن ترسیم کرده و همان را کشیده است.

مرحوم اَزبرعلی خواجوی که با نام «ریزعلی خواجوی» شناخته می‌شود نیز در هنگام حیاتش ماجرای شب عجیب آبان ۱۳۴۰ را به همین شیوه تعریف کرده است. او در مصاحبه‌های مختلف خودش گفته بود که برای نجات جان مسافران قطار در برابر سنگ‌هایی که ریل را مسدود کرده بود، مجبور شده کُت خودش را آتش بزند و به سمت قطار حرکت کند؛ و در نهایت با شلیک چند گلوله از تفنگ شکاری، مسئول قطار را توجه خطر پیش‌رو کند.

دهقان فداکار؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در سن ۸۶ سالگی فوت کرد، اما داستان قهرمانی‌اش تا سال‌های سال باقی خواهد ماند.

منبع:جامعه۲۴