کتاب دوست تنهایی هاست. در دوران کرونا و قرنطینه یکی از بهترین تفریحات کتاب خواندن است. کودکان هم می توانند در روزهای خانه نشینی با کتاب بیشتر مانوس شوند.  نگرش والدین به کتاب در کتاب خوانی کودکان موثر است.


علاقه مند کردن کودکان به کتاب و کتابخوانی امری مهم است و این عادت در بزرگسالی سبب سبک زندگی متفاوتی می شود.

چگونه کودکان را به کتاب علاقه مند کنیم؟

بر