معاونت پژوهشی دانشکده الهیات پردیس فارابی  دانشگاه تهران  نشست علمی نقد کتاب برگزار می کند.

نشست علمی نقد کتاب *سایبان خودساخته عرفان مدرن* با حضور نویسنده اثر و استاد برجسته حوزه علمیه قم فردا چهارشنبه برگزار می شود.

  دکتر محمد اسماعیل عبداللهی ؛ پژوهشگر علوم اجتماعی نویسنده کتاب *سایبان خودساخته عرفان مدرن* و ناقد کتاب  آیت الله دکتر احمد عابدی؛ استاد برجسته مقطع خارج حوزه علمیه قم.

 

عبداللهی

 نشست علمی نقد کتاب

*سایبان خودساخته عرفان مدرن*

 نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عبداللهی؛ پژوهشگر علوم اجتماعی

 ناقد: آیت الله دکتر احمد عابدی؛ استاد برجسته مقطع خارج حوزه علمیه قم

زمان: چهارشنبه 1399/10/10 از ساعت 13

لینک ورود به نشست:

http://vclas9.ut.ac.ir/farabi21