به گزارش پارس نیوز، 

واکنش رشیدپور به تخریب ویلای دختر وزیر سابق؛ در برنامه حالا خورشید را مشاهده می کنید.