به گزارش پارس نیوز، بهاره افشاری عکس جدیدی از خودش را منتشر کرد.

این بازیگر 34 ساله از شرایط پشت صحنه فیلم ها و سریال های ایرانی نوشت.

بهاره افشاری نوشت:

*****

این بازیگراى خارجى که میبنید تو یه ماشین خارجى استراحت میکنن و گریم میشن و غذاى هاى آنچنانى دارن مال خارجه

ما اینجا اغلب اوقات کنار خیابونم گریم میشیم یا تو پارک غذا مى خوریم

بازیگرها در پشت صحنه اتاقى براى استراحت ندارند توى اتاق هر گروهى هم که بریم مثل حس هر جایی جز وطن میمونه چون مال خودت نیست همه اش فکر میکنى باید زود برى بیرون

خلاصه اینکه هر جا بشه استراحت میکنم مثلا بالاى سینه موبیل(ماشین حمل لوازم فیلمبردارى)مثل الان من ...

خواستم بگم این اوضاع واقعى بازیگرى در ایرانه که شاید فرسنگ ها با تصور ذهنى شما فاصله داره البته که خیلى هم بد نیست ما خیلى وقت ها باهاش کلى هم حال میکنیم


بهاره افشاری در بالای سینه موبیل

بهاره افشاری در بالای سینه موبیل