به گزارش پارس نیوز، ماهور الوند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: لیلی عزیزم جات تو قلبمه مواظب خودت باش

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx