به گزارش پارس نیوز، نازنین کریمی بازیگر 37 ساله کشورمان می باشد.

او در مصاحبه جدیدی که انجام داده است اعلام کرد که آگاهانه تصمیم گرفته است که ازدواج نکند.

نازنین کریمی گفت که آمادگی ازدواج کردن در خود را نمیبیند و برای همین تصمیم گرفته است که تنها زندگی کرده و ازدواج را تجربه نکند.

این بازیگر 37 ساله همچنین اعلام کرد که برای اینکه حس مادر بودن خود را کاهش دهد از یک سگ به اسم پوپو نگهداری می کند.

نازنین کریمی همچنین از کسانی که به وی در فضای مجازی بخاطر نگهداری از سگ توهین می کنند ناراحت و دلخور است.


نازنین کریمی و حیوان خانگی اش

نازنین کریمی و حیوان خانگی اش