به گزارش پارس نیوز، تبسم هاشمی با انتشار این عکس نوشت: جنگل حرا در قشم. اسم درختهاحرا بود. فوق العاده بود. قدیمی‌ترین درخت بیست هزار ساله بود. برگ درخت‌ها یک طرفش شور و یک طرفش شیرین بود

1020554_391