به گزارش پارس نیوز، با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره فجر مذاکرات دبیر جشنواره برای انتخاب هیات داوران آغاز شده و ابراهیم داروغه زاده قصد دارد یکی از کارگردان های مطرحسینمای ایران را در جمع داوران داشته باشد.

بعد از اینکه داروغه زاده در رسانه ها به ابراهیم حاتمی کیا پیشنهاد داوری جشنواره را داد، او طی روزهای به اصغر فرهادی پیشنهاد داوری داده هر چند احتمال قبول این پیشنهاد از سوی فرهادی کم است.

همچنین مجید مجیدی دیگر کارگردانی است که به او داوری جشنواره سی و هفتم پیشنهاد شده هر چند حضور او هم در جمع داوران قطعی نیست.