به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری در مورد جنجال های به وجود آمده برای آقازاده ها تحلیل جالبی ارائه داد!

همسر دوم آزاده نامداری یعنی سجاد عبادی فرزند یک پدر و مادر سیاسی و سرشناس می باشد.

آزاده نامداری نوشت:

*****


متن منتشر شده توسط آزاده نامداری

متن منتشر شده توسط آزاده نامداری