به گزارش پارس نیوز، شهاب حسینی بازیگر 44 ساله کشورمان دو فرزند دارد.

در ادامه عکس هایی از دو پسر شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری را مشاهده می کنید.


عکس جدید پسران شهاب حسینی

عکس جدید پسران شهاب حسینی


پریچهر قنبری در کنار پسرانش

پریچهر قنبری در کنار پسرانش