به گزارش پارس نیوز، 
 

 

حسام منظور بازیگر بانوی عمارت در اینستاپستش این عکس را به اشتراک گذاشت و نوشت:

شازده ارسلان و افسر الملوک