به گزارش پارس نیوز، 
صفحه ای در اینستاگرام تصاویری از برف بازی یک ببر در حیات وحش منتشر کرد.