به گزارش پارس نیوز، عکس برگزیده رویترز در سال 2018 منتشر شد.

کودکی که در چمدانی در دست پدرش به خواب رفته؛ روستای بیت سوا در غوطه شرقی سوریه.


پدر سوری درحال فرار از جنگ با کودکش

پدر سوری درحال فرار از جنگ با کودکش