به گزارش پارس نیوز، 
شبنم قلی خانی عکسی متفاوت در صفحه اش منتشر کرد.