به گزارش پارس نیوز، نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا در اینستاگرام با انتشار تصویری از بارش برف در تنکابن نوشت:

افتتاحیه زمستان در ارتفاعات دوهزار تنکابن.