به گزارش پارس نیوز، نسیم ادبی این عکس را از کنسرت شهاب صادقی منتشر کرد.

 

اینستا