به گزارش پارس نیوز، لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت:

کسى چه مى داند فردا چه خواهد شد؟

 

اینستا