به گزارش پارس نیوز، کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

مثل گندم باش! زیر خاک می برندش،باز می روید پرتر زیر سنگ می برندش، آرد می شود پر بهاتر آتش می زنندش،نان می شود مطلوب تر به دندان می جوندش،جان می شود نیرومندتر ذات باید ارزشمند باشد! هفته خوب و پر انرژی و شادی را آغاز کنید عکس از دوست خوبم سینا نورمحمد مربوط به مجموعه شوخی کردم.

 

اینستا