به گزارش پارس نیوز، شهرام ناظری که چند روز گذشته به دلیل مشکلات عفونی در بیمارستان بستری شده بود، مرخص شد.

کنسرت‌های ناظری در اصفهان به دلیل بستری شدن و درمان او در بیمارستان لغو شدند.