به گزارش پارس نیوز، ساره بیات بازیگر کشورمان در اکران فیلم اتاق تاریک حاضر شده بود.

نوع آرایش این بازیگر 39 ساله به شکلی بود که باعث پیر به نظر رسیدن وی شده بود که این موضوع با واکنش های متعددی در فضای مجازی نیز همراه شد.


چهره ساره بیات در اکران فیلم اتاق تاریک

چهره ساره بیات در اکران فیلم اتاق تاریک


آرایش ساره بیات در اکران فیلم اتاق تاریک

آرایش ساره بیات در اکران فیلم اتاق تاریک