به گزارش پارس نیوز، کمند امیرسلیمانی عکس جدیدی از خودش را به همراه دختر خاله هایش منتشر کرد.

کمند امیرسلیمانی نوشت:

*****

بچه که بودیم بهمون میگفتن دوقلوهای افسانه ای همه جا با هم بودیم.

عهد کرده بودیم هر کسی هر چیزی گفت که بخواد میونه مون رو به هم بزنه به همدیگه بگیم. روزمون رو با هم شروع میکردیم و شبمون رو با مرور خاطرات تموم میکردیم.

تا اینکه مهاجرت ما رو از هم جدا کرد. حالا بعد سالها دختر خاله جانم برگشته و دوباره کنار هم کامل شدیم.

عکس اون یکی دخترخاله رو هم گذاشتم که غصه نخوره


کمند امیرسلیمانی و دختر خاله اش که قُل او بود!

کمند امیرسلیمانی و دختر خاله اش که قُل او بود!


کمند امیرسلیمانی و دختر خاله هایش

کمند امیرسلیمانی و دختر خاله هایش