به گزارش پارس نیوز، 

موزه‌ها در ارائه خدمت به عموم مردم و حقوق آنان در زمینه ارتقای دانش، باید از نقش خودآگاه بوده وهمه توان خود را به کار بگیرند. کتاب «سناریوی موزه»، تنها برای اطلاع مدیران وسرمایه‌گذاران نوشته نشده؛ بلکه ضروری است همۀ عوامل این حوزه از آن آگاهی داشته باشند ودر فعالیت‌های خود از آن تأثیر بپذیرند. محمدرضا جواهری نویسنده کتاب سناریوسازی (شیوه تدوین سناریو برای طراحی موزه ها) درباره هدف‌اش از نگارش کتاب می‌گوید.

جواهری درباره اهدافش از نوشتن کتابی با موضوع سناریوسازی برای موزه‌ها، اظهار کرد: کتاب سناریوسازی ناشی از یک سلسله نگرانی‌هایی بود که درراه‌اندازی موزه‌ها همواره به عنوان دغدغه مسئولانی که می‌خواستند موزه راه‌اندازی کنند، وجود داشت و این کتاب به عنوان راه‌حل به این دغدغه‌ها تالیف شده است.

او درباره پیشنهاد متخصصان در امر موزه‌داری در نگارش کتاب، گفت: یکی از نکاتی که در تالیف کتاب برای شخص من بسیار مهم بود، حضور افکار مختلف در شکل‌گیری موزه است، در حقیقت یک زاویه دید نسبت به راه‌اندازی موزه به بیراه رفتن است چرا که راه‌اندازی موزه یک کار گروهی است که باید با تشکیل یک اتاق فکر شامل کارشناسان موزه‌داری، موزه‌شناسی، معمارها وانواع هنرمندان وحضور تکنولوژی موزه‌ها دایرواداره شوند.

این نویسنده ادامه داد: کتاب سناریوسازی موزه‌ها، از راه‌اندازی تا ایجاد نمایشگاه‌های موقت و همچنین برای بازنگری موزه یعنی موزه‌ای که با موضوعیت کتاب شکل گرفته با یک بازنگری می‌تواند اصلاح شود به نگارش درآید. در مورد موزه دفاع مقدس یک سلسله برابری‌ها وجود دارد که با مفاهیم کتاب همخوانی دارد و البته نقص‌های وجود دارد. تنها نقص موجود که در موزه دفاع مقدس مشهود است توجه بیش از حد به تکنولوژی است. بنابراین بهتر است تکنولوژی، هنر و هم ابعاد علمی در خدمت مفاهیم و موضوع موزه باشد و نه آنکه موضوع موزه در خدمت تکنولوژی اگر این نقص در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اصلاح شود می‌توان موزه را ایده‌آل دانست.

انتهای پیام/