به گزارش پارس نیوز، 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعلام کرد: این سازمان برای چهارمین سال پیاپی، خدمات حمایتی ویژه‌ای به تمام کودکان و دانش‌آموزان استثنایی واجد شرایط ارائه می‌کند؛ یکی از اهداف اجرای این طرح، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی است.

کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در زمینه جراحی کاشت حلزون شنوایی، تعمیر یا تعویض قطعات پروتز کاشت حلزون، داروهای مستمر، بستری و بیمارستانی، پاراکلینیک، خدمات مداخله‌ای و ابزار توانبخشی و دندانپزشکی کمک هزینه دریافت می‌کنند.

فرایند دریافت خدمات و کمک هزینه به این صورت است که اولیای دانش‌آموزان، مدارک و فاکتور‌های معتبر خود را به مدرسه محل تحصیل ارائه می‌دهند و پس از بارگذاری مدارک اسکن شده توسط مدیر مدرسه در سامانه جامع بهداشت مدارس استثنایی، مدارک در کارگروه اجرایی خدمات حمایتی سازمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید، مبالغ به حساب دانش‌آموزان واریز می‌شود.

تاکنون نزدیک به 2000 پرونده در سامانه بارگذاری شده و حدود 900 پرونده در کارگروه مورد  بررسی قرار گرفته است. این طرح تا پایان سال جاری ادامه دارد و از ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها انتظار می‌رود با اطلاع رسانی به مدارس، ضمن رعایت عدالت و فراهم کردن  فرصت های برابر در بین مدارس و دانش‌آموزان استان، هرچه سریعتر نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.

انتهای پیام/