به گزارش پارس نیوز، 

 اما نکته ای که تأکید مؤکد بر آن دارم و به دفعات درمورد آن صحبت کرده‌ام «فرهنگ و هنر» است که درگذشته هم بسیار به این موضوع توجه شده؛ یعنی فرهنگ، اخلاق و آداب مقدم بر هرچیزی و در اولویت است. بنابراین اگر نوجوانان با استعداد بدرستی تربیت نشوند و درمسیر صحیح قرار نگیرند و معلمان و مدرسان خوبی نداشته باشند ممکن است دچار انحرافاتی شوند. در این چند سال اخیر متأسفانه گاهی اوقات کم اخلاقی‌هایی دیده‌ام بنابراین باید بستر مناسب و درستی برای آموزش هنر به جوانان فراهم شود.

انتهای پیام/