به گزارش پارس نیوز، 

جواد روشندل افزود: اعزام گروههای موسیقی سنتی و محلی به خارج از کشور برای اجرای کنسرت و برنامه با جدیت پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه موسیقی خراسان دارای جایگاه بسیار ارزشمند در کشور است، اظهار کرد: فرایند صدور مجوز برای اجراهای مقامی و موسیقی سنتی در خراسان رضوی بسیار تسهیل شده است.
وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از هنرمندان موسیقی مقامی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: سلسله پاسداشتها و گرامیداشتهایی با رویکرد حمایت از هنرمندان موسیقی مقامی در شهرستانهای این استان برگزار شده و این برنامه همچنان دنبال می شود.
روشندل افزود: سالنی نیز در مشهد با رویکرد آموزشی و پژوهشی برای اجراهای موسیقی به خصوص موسیقی سنتی اختصاص یافته که در این راستا از استادان به نام موسیقی سنتی خراسان برای آموزش استفاده می شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون 45 آموزشگاه موسیقی در این استان فعالیت دارد.