به گزارش پارس نیوز، 

سیامک بهاروند ظهر امروز یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به هدفمند کردن پایان نامه های دانشگاهی اظهار داشت: در پی بررسی چالش های جامعه و باتوجه به پتانسیل های استان های مختلف و دانشگاه های آزاد و دولتی، در بخش حقوق بررسی معضلات حقوقی را به لرستان واگذار کرده اند.

وی تصریح کرد: برای این موضوع در قالب پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ابتدا بحث چالش را مطرح می کنیم و راهبردها را مورد تجزیه و تجلیل قرار می دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در این زمینه به عنوان کمک و همیار دستگاه قضا قدمی برداریم، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد 2500 دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دکتری حقوق خصوصی و... دارد و با وجود اساتید و پژوهشگران برتر امیدواریم بتوانیم در بخش حقوقی کمکی کنیم.