به گزارش پارس نیوز، 

به همت مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان، نخستین نشست کمیته سلامت روان شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور زهرا صابر انزابی نماینده مرکز مشاوره و اعضای کمیته تشکیل شد.

طی این جلسه، اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه که تمایل به همکاری در کمیته سلامت روان را داشتند اعلام آمادگی کردند و عضو این کمیته شدند.

همچنین در ادامه این نشست درخصوص نقاط قوت و ضعف مرکز مشاوره از نگاه دانشجویان بحث و تبادل نظر و در رابطه با برگزاری جلسات انگیزشی ویژه دانشجویان بارش فکری صورت پذیرفت.

به گزارش مفدا، در این جلسه به موضوعاتی از قبیل جذب همتایاران سلامت روان و تأثیر بسزای حضور آنان در فضای دانشکده ها و خوابگاه‌ها پرداخته شد.

انتهای پیام/