به گزارش پارس نیوز، 

یکی از فست‌ فودهای رایج در میان مردم که کالری زیادی به بدن می رساند پیتزا است.

برای سوزاندن کالری که تنها از خودرن دواسلایس بزرگ پیتزا دریافت می‌شود باید میزان زیادی فعالیت داشت.

برای سوزاندن این کالری می‌توان ورزش‌های زیر را انجام داد: 

۳۳ ‌دقیقه دویدن با سرعت هشت کیلومتر بر ساعت 

۱۸ ‌دقیقه دویدن با سرعت ۱۴ کیلومتر بر ساعت 

۸۷ ‌دقیقه وزنه زدن با شدت متوسط 

۴۵ ‌دقیقه حرکات درجا 

۳۸ ‌دقیقه قایقرانی بر روی  دستگاه 

۶۶ ‌دقیقه پیاده روی با سرعت پنج کیلومتر بر ساعت 

۴۴ ‌دقیقه شنا 

۶۶ ‌دقیقه تایچی یا یوگا 

۴۴ ‌دقیقه ورزش بر روی دستگاه پله 

۳۸ ‌دقیقه دوچرخه ثابت 

۴۴ ‌دقیقه ایروبیک 

۵۳ ‌دقیقه بازی با کودکان 

۲۹ ‌دقیقه بوکس 

۳۸ ‌دقیقه تنیس 

هفت ساعت خواب